Jogi Nyilatkozat

1. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) hatálya a www.strassz.hu oldalhoz (továbbiakban weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezelésére terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatája nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás(ok) vezet(nek).

Jelen Szabályzat hatálya csak az oldalt igénybe vevő természetes személy felhasználókra terjed ki. Cégek (az oldal szolgáltatásait igénybe vevő irodák) esetében a Szolgáltatóval megkötött szerződések az irányadók azzal, hogy a cégek kötelesek a jelen Szabályzatban foglaltakat tudomásul venni és tiszteletben tartani, különös tekintettel a 3. és 4. pontban pontban foglaltakra. A Szabályzat módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

2. A Szolgáltató, a Szolgáltató személye, a felhasználó

A Weboldal tulajdonosa, fenntartója a Fickó Hímző és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1171 Budapest, Péceli út 169. Adószám: 11860042-2-42, cjsz.: 01-09-680124, továbbiakban Szolgáltató). AZ oldalon lévő és ahoz kapcsolódüó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a Fickó Hímző és Kereskedelmi Kft. A felhasználók adatait a Fickó Hímző és Kereskedelmi Kft. kezeli.

A felhasználó a Szolgáltatóval az Üzemeltetőn keresztül is kapcsolatba léphet, a jelen Szabályzat szerinti értesítéseket, kéréseket, egyéb közlendőket az Üzemeltetőhöz is eljuttathatja, aki a szükséges intézkedéseket megteszi vagy azokról a Szolgáltatót értesíti.

A Weboldallal kapcsolatos kérdésekben az Üzemeltető jogosult harmadik személyekkel szemben eljárni, jogosult szerződéseket kötni, jognyilatkozatokat tenni.